Diamond Slurries Para sa Pangkalahatang Layunin

Diamond Slurries Para sa Pangkalahatang Layunin/ Diamond Slurries Para sa Mga Partikular na Application

DIAMOND SLURRIES PARA SA PANGKALAHATANG LAYUNIN

HAPD1gl

Hydroqual Advanced Polycrystalline (HAPD) Diamond Slurry- Hydro-based polycrystalline diamond slurry na ginawa gamit ang detonation-synthesis diamond particle sa advanced formulation matrix na angkop para sa high precision lapping at polishing ng mga materyales na hindi masyadong mataas sa Mohs scale.

HSPD1000

Hydroqual Standard Polycrystalline (HSPD) Diamond Slurry- Hydro-based polycrystalline diamond slurry na ginawa gamit ang detonation-synthesis diamond particle sa isang standard formulation matrix na angkop para sa mataas na precision lapping at polishing ng mga materyales na hindi masyadong mataas sa Mohs scale.

HAPH1gl

Hydroqual Advanced Polycrystalline (HAPH) Diamond Slurry- Hydro-based polycrystalline diamond slurry na ginawa gamit ang high-pressure high-temperature diamond particle sa advanced formulation matrix na angkop para sa high precision lapping at polishing ng mga materyales na hindi masyadong mataas sa Mohs scale.

HSPH1000

Hydroqual Standard Polycrystalline (HSPH) Diamond Slurry - Hydro-based polycrystalline diamond slurry na ginawa gamit ang high-pressure high-temperature diamond particle sa isang standard formulation matrix na angkop para sa high precision lapping at polishing ng mga materyales na hindi masyadong mataas sa Mohs scale.

HAM

Hydroqual Advanced Monocrystalline (HAM) Diamond Slurry- Hydro-based na monocrystalline diamond slurry na ginawa gamit ang high-pressure high-temperature diamond particle sa advanced formulation matrix na angkop para sa high precision lapping at polishing ng mga materyales na mataas sa Mohs scale.

HSM

Hydroqual Standard Monocrystalline (HSM) Diamond Slurry- Hydro-based na monocrystalline diamond slurry na ginawa gamit ang high-pressure high-temperature diamond particle sa isang standard formulation matrix na angkop para sa high precision lapping at polishing ng mga materyales na mataas sa Mohs scale.